Coaching Academy Basic

Coaching Akademija Basic je prvi i osnovni dio treninga gdje postavljamo osnove Coachinga i uvod u coaching praksu. Basic program traje 12 mjeseci od čega pratite 11 treninga uživo. Tri treninga su tri dana za redom a ostali treninizi su raspoređeni kroz godinu. Osim treninga uživo organiziraju se i online webinari i to dva mjesečno sa Zoranom i jedan sa Inge, sa izuzetkom 7 i 8 mjeseca kad nema webinara. Za svo vrijeme trajanja akademije imate pristup studentskoj platformi gdje možete pregledavati sav dostupni sadržaj

Pregled programa

Cijelokupni program traje 12 mjeseci i obuhvaća 11 treninga uživo.

Tri dana u bloku

Dan 1

 • 10:00 registracija
 • 10.30 do 12:00 Basic Stickman prvi dio
 • 12:00 do 12:30 Pauza
 • 12:30 do 14:00 Basic Stickman drugi dio
 • 14:00 do 15:00 Ručak
 • 15:00 do 16:30 7 nivoa svijesti prvi dio
 • 16:30 do 17:00 Pauza
 • 17:00 do 18:30 7 nivoa svijesti drugi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Teror barijera
 • 20:30 do 21:00 Pitanja i odgovori
 • 21:00 Kraj dana

Dan 2

 • 10:00 Registracija
 • 10.30 do 12:00 Univerzalni zakoni dio
 • 12:00 do 12:30 Pauza
 • 12:30 do 14:00 Univerzalni zakoni dio
 • 14:00 do 15:00 Ručak
 • 15:00 do 16:30 Univerzalni zakoni treći dio
 • 16:30 do 17:00 Pauza
 • 17:00 do 18:30 Coaching model prvi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Coaching model drugi dio
 • 20:30 do 21:00 Pitanja i odgovori
 • 21:00 Kraj drugog dana

Dan 3

 • 10:00 Registracija
 • 10.30 do 12:00 Coaching model treći dio
 • 12:00 do 12:30 Pauza
 • 12:30 do 14:00 Coaching model četvrti dio
 • 14:00 do 15:00 Ručak
 • 15:00 do 16:30 Mastermind prvi dio
 • 16:30 do 17:00 Pauza
 • 17:00 do 18:30 Mastermind drugi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Refleksije nakon treninga i put naprijed
 • 20:30 do 21:00 Zdravica
 • 21:00 Kraj trećeg dana

DAN 4

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Coaching vjestine i tehnika prvi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Coaching vjestine i tehnika prvi dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza
 • 21:00 do 22:00 Coaching vjestine i tehnika prvi dio

DAN 5

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Coaching vjestine i tehnika drugi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Coaching vjestine i tehnika drugii dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza
 • 21:00 do 22:00 Coaching vjestine i tehnika drugi dio

DAN 6

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Coaching vjestine i tehnika treći dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Coaching vjestine i tehnika treći dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza
 • 21:00 do 22:00 Coaching vjestine i tehnika treći dio

DAN 7

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Coaching vjestine i tehnika četvrti dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Coaching vjestine i tehnika četvrti dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza
 • 21:00 do 22:00 Coaching vjestine i tehnika četvrti dio

Dan 8

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Proces razvijanja coaching prakse prvi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Proces razvijanja coaching prakse četvrti dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza
 • 21:00 do 22:00 Proces razvijanja coaching prakse četvrti dio

Dan 9

 • 16:30 do 17:00 Registracija
 • 17:00 do 18:30 Proces razvijanja coaching prakse prvi dio
 • 18:30 do 19:00 Pauza
 • 19:00 do 20:30 Proces razvijanja coaching prakse četvrti dio
 • 20:30 do 21:00 Pauza

Pregled programa koji se prati online:

2 webinara mjesečno sa Zoranom – izuzetak su 7. i 8. mjesec

Na ovim webinarima ćete dobiti slijedeći sadržaj:

• Coaching praksa jednom mjesečno – vi ste u ulozi coacha ili klijenta i vježbamo coaching.

Nakon vježbe, u dijalogu prolazimo kroz vježbu.

Tematski webinari:

• Povezivanje dio 1

• Povezivanje dio 2

• Preduvjeti za profesionlani coaching dio 1

• Preduvjeti za profesionlani coaching dio 2

• 4 osnova za kvalitetan coaching dio 1

• 4 osnova za kvalitetan coaching dio 2

• Grupni coaching dio 1

• Grupni coaching dio 2

• Grupni coaching dio 3

• Grupni coaching dio 4

Jedan webinar mjesečno sa Inge Rock – ovaj webinar je na engleskom bez prijevoda.

Studentska platforma sa snimkama svih webinara Coaching Akademije i Premium Lifestyle Cluba gdje vaša online predavanja možete preslušavati koliko god to želite.